การวัดขนาดสายพาน

ชนิดสายพาน ที่นิยมในบ้านเรา M A B C D E

ข้อดี

1.เป็นสายพานที่มีเสถียรภาพสูงทางด้านการใฝช้งาน ทำให้ไม่ต้องตั้งสายพานจึงเป็นผลดีต่อการนำไปใช้งานร่วมกับสายพานหลายตัว

2.สายพานที่มีการรับโหลดสูง ทนต่อความร้อน ทนต่อน้ำมันและทนต่อการหักงอ และป้องกันไฟฟ้าสถิต

 

วิธีดูสายพาน M A B C D E

 

การวัดความยาวขนาดสายพาน

-หน่วยที่ใช้จะเป็นหน่วย นิ้ว 

-เราสามารถใช้สายวัดรอบวงเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ หน่วย นิ้ว 

-หรือใช้ เชือกวัดแล้วนำเชือกมาวัดกับ ตลับเมตรอีกที

ตามตัวอย่างในรูป

 

 

 

Visitors: 465,215