• Dingqi ปากกาจับชิ้นงาน 8 นิ้ว หมุนได้
  2,900.00 ฿
 • KENDO 40101 ตัวหนีบแบบสปริง 3"/75mm. สำหรับจับชิ้นงาน
  46.00 ฿
 • KENDO 40102 ตัวหนีบแบบสปริง 4"/100mm.
  60.00 ฿
 • KENDO 40103 ตัวหนีบแบบสปริง 6"/150mm.
  88.00 ฿
 • KENDO 40104 ตัวหนีบแบบสปริง 9"/225mm. สำหรับจับชิ้นงาน
  97.00 ฿
 • KENDO 40211 ปากกาจับเร็ว 4"/100mm.
  58.00 ฿
 • KENDO 40212 ปากกาจับเร็ว 6"/150mm.
  68.00 ฿
 • KENDO 40213 ปากกาจับเร็ว 8"/200mm.
  104.00 ฿
 • KENDO 40214 ปากกาจับเร็ว 12"/300mm.
  165.00 ฿
 • KENDO 40216 ปากกาจับเร็ว 24"/600mm.
  215.00 ฿
 • KENDO 40316 ปากกาจับชิ้นงาน 100mm/4"
  1,001.00 ฿
 • KENDO 40317 ปากกาจับชิ้นงาน 125mm/5"
  1,280.00 ฿
 • KENDO 40318 ปากกาจับชิ้นงาน 150mm/6"
  1,924.00 ฿
 • KENDO 40319 ปากกาจับชิ้นงาน 200mm/8"
  2,553.00 ฿
 • KENDO 40407 ปากกาตัวเอฟ 50x200mm.
  140.00 ฿
 • KENDO 40408 ปากกาตัวเอฟ 50x250mm.
  143.00 ฿
 • KENDO 40409 ปากกาตัวเอฟ 50x300mm.
  154.00 ฿
 • KENDO 40410 ปากกาตัวเอฟ 80x200mm.
  226.00 ฿
 • KENDO 40412 ปากกาตัวเอฟ 80x300mm.
  244.00 ฿
 • KENDO 40417 ปากกาตัวเอฟ 120x300mm.
  369.00 ฿
 • KENDO 40420 ปากกาตัวเอฟ 120x1000mm.
  612.00 ฿
 • KENDO 40424 ปากกาตัวเอฟ 120x600mm.
  505.00 ฿
 • KENDO 40601 ปากกาตัวซี 50mm./2"
  72.00 ฿
 • KENDO 40602 ปากกาตัวซี 100mm./4"
  172.00 ฿

Visitors: 416,772