• Bosch เครื่องตัดหินอ่อนไฟฟ้า GDC 140 1400W 13,200 รอบ ไม่มีสายน้ำ ปรับตัดองศาไม่ได้ #06013A00K0
  1,955.00 ฿
 • Bosch เครื่องตัดหินอ่อนไฟฟ้า GDC 140 NEW 1400W 13,200 รอบ ไม่มีสายน้ำ ปรับตัดองศาไม่ได้ #06013A40K0
  2,095.00 ฿
 • Dewalt เครื่องตัดกระเบี้อง 110มม. DW860-B1 1300W 13000 รอบ/นาที
  2,440.00 ฿
 • Dewalt เครื่องตัดกระเบื้อง 110มม. DW862-B1 1300W 13000 รอบ/นาที #NT
  1,865.00 ฿
 • Dongcheng เครื่องตัดหิน 110มม. DZE05-110
  1,490.00 ฿
 • Dongcheng เครื่องตัดหิน 7" 180มม. DZE180 1520W
  2,805.00 ฿
 • EUROX ตัดหินอ่อน 4" 4100
  1,460.00 ฿
 • Makita เครื่องตัดหินอ่อน 4" 4100NB 860W M-MJ
  5,315.00 ฿
 • Makita เครื่องตัดหินอ่อน 4" 4140 (ปรับองศาได้) 1050W M-MJ
  5,315.00 ฿
 • Powertex เครื่องตัดกระเบื้อง 4" (ตัดน้ำ) PPT-CM-110-C 1,200W
  1,250.00 ฿
 • Powertex เครื่องตัดกระเบื้อง 5" PPT-CM-125 1,400W
  1,515.00 ฿
 • Powertex เครื่องตัดกระเบื้อง 7" PPT-MC-180-H 1,520W
  2,305.00 ฿
 • Powertex เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ PPT-SC-110 1,400W
  2,635.00 ฿
 • Puma เครื่องตัดหินอ่อน 4" 1500W PM-415MC #next-step
  1,840.00 ฿
 • Pumpkin J-Series แท่นตัดหินอ่อน 1600W J- MC1600W
  1,590.00 ฿
 • Stanley เครื่องตัดกระเบื้อง 125มม. STSP125A-B1 1,320W แถมใบมีด 1 ใบ
  1,325.00 ฿
 • Total เครื่องตัดหินอ่อน 4" TS3141102 ตัดน้ำ 1400W
  1,600.00 ฿
Visitors: 154,696