• Bosch เครื่องสกัดไฟฟ้า GSH 11 E Gen 2 1500W (SDS MAX) แรงกระแทก 16.8 J #06113168K0
  20,355.00 ฿
 • Bosch เครื่องสกัดไฟฟ้า GSH 3 E 720W (SDS PLUS) #0611320703
  11,255.00 ฿
 • Bosch เครื่องสกัดไฟฟ้า GSH 5 1025W (SDS. MAX) แรงกระแทก 7.5 J #06113370K0
  12,370.00 ฿
 • Bosch เครื่องสกัดไฟฟ้า GSH 500 Gen 2 1100W 7.8 J (HEX) #06113386K0
  6,100.00 ฿
 • Bosch เครื่องสกัดไฟฟ้า GSH 500 Max 1100W (SDS. MAX) แรงกระแทก 7.8 J #06113387K1
  8,590.00 ฿
 • Dewalt เครื่องสกัดไฟฟ้า D25580K-B1 Hex 5กก.1050W ทรงแอล
  8,500.00 ฿
 • Dewalt เครื่องสกัดไฟฟ้า D25721K-B1 7กก.1350W #NT
  19,040.00 ฿
 • Dewalt เครื่องสกัดไฟฟ้า D25811K-B1 Hex 5กก. 1050W
  8,215.00 ฿
 • Dewalt เครื่องสกัดไฟฟ้า D25901K-B1 SDS-MAX 10กก. 1500W
  19,300.00 ฿
 • Dewalt เครื่องสกัดไฟฟ้า D25961K-B1 HEX-30มม. 16กก. 1600W พร้อมกล่องเก็บ
  39,750.00 ฿
 • Dongcheng DZG03-15 เครื่องสกัดคอนกรีต 16 กก. Hex 30mm.
  7,594.00 ฿
 • Dongcheng DZG06-6 เครื่องสกัดคอนกรีต
  3,661.00 ฿
 • Dongcheng DZG16 เครื่องสกัดคอนกรีต
  14,790.00 ฿
 • Dongcheng DZG6 เครื่องสกัดคอนกรีต
  4,035.00 ฿
 • Dongcheng DZG6S เครื่องสกัดคอนกรีต
  3,347.00 ฿
 • Dongcheng สกัดคอนกรีตไฟฟ้า DZG04-15 Hex 30มม. 1500W
  9,338.00 ฿
 • Dongcheng สกัดคอนกรีตไฟฟ้า DZG05-6 Hex 17มม.
  2,826.00 ฿
 • Dongcheng สกัดคอนกรีตไฟฟ้า DZG10 10.4กก. SDS Max 1500W
  8,137.00 ฿
 • Dongcheng สกัดคอนกรีตไฟฟ้า DZG15 30มม. Hex 1240W
  7,830.00 ฿
 • EUROX สว่านเจาะทำลาย 0810 II
  2,830.00 ฿
 • Ingco สกัดไฟฟ้า PDB17008 1700w
  5,850.00 ฿
 • Makita สกัด HM1214C (12.3KgAVT) 1500W M-MJ
  25,430.00 ฿
 • Makita สกัด HM1307C (15.3Kg) 1510W M-MJ
  26,255.00 ฿
 • Makita สกัด HM1317C (17KgAVT) 1510W M-MJ
  27,650.00 ฿

Visitors: 272,917