เครื่องเชื่อม คืออะไร

เครื่องเชื่อม คืออะไร

ในการเชื่อมโลหะให้ติดกัน เราจะต้องใช้เครื่องมือหนึ่งเข้ามาช่วยนั่นก็คือ เครื่องเชื่อม ซึ่งการเชื่อมโลหะที่ใช้ไฟฟ้านั้นจะใช้ความร้อนในหารทำให้เกิดการเชื่อมระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน  ซึ่งต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูงมาก ใช้ไฟบ้านปกติไม่ได้ซึ่งเครื่องเชื่อมทั่วไปมีลักษณะ คือ มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง  40 – 100 โวลต์  มีกระแสไฟฟ้าสูง  และสามารถควบคุมกระแสเชื่อมได้

 

ซึ่งปกติแล้วเครื่องเชื่อมจะถูกกำหนดขนาดด้วยความสามารถในการรับความจุของกระแสที่แตกต่างกัน และเครื่องเชื่อมก็มีหลากหลายขนาดด้วยกัน 

เช่น 150 ,200 , 300 ,400 แอมแปร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นขนาด 600แอมแปร์เป็นขนาดสูงสุด แต่ขนาดที่สามารถนำออกมาใช้งานภายนอกได้ก็คือ 150 แอมแปร์ 

ในปัจจุบันเครื่องเชื่อมกระแสตรงพัฒนามาจนถึงขั้นว่าสามารถปรับขั้วได้โดยการเปลี่ยนสวิทช์เท่านั้น ซึ่งเครื่องเชื่อมสามารถแบ่งได้ 2 แบบ

 

 

     แบบที่ 1 การแบ่งเครื่องเชื่อมตามลักษณะการจ่ายพลังงานของเครื่องเชื่อม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

  1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่  (Constant  Current ; CC)
                    ขณะวงจรปิดจะไม่มีกระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนจะสูง จนกว่าจะทำการเปิดวงจร และกระแสไฟเชื่อมที่สูงขึ้นจะทำให้แรงเคลื่อนลดลง จึงถูกนำมาใช้งานกับเครื่องเชื่อมธรรมดา เช่น  การเชื่อมลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ SMAW) การเชื่อมทิก(TIG) การเชื่อมอาร์กคาร์บอน(CAW) การเชื่อมสลัก(SW) การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW)  เป็นต้น
  2. เครื่องเชื่อมแบบแรงดันไฟฟ้าคงที่  (Constant Voltage ; CV)   

 

                ขณะที่วงจรเปิดจะไม่มีกระแสไฟฟ้า แรงดันภายในวงจรจะอยู่ประมาณ  40  โวลต์ และจะไม่เปลี่ยนไปจากขณะที่วงจรปิดมากนัก  จึงถูกนำมาใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  เช่น  การเชื่อมมิก / แมก (MIG / MAG)  หรือการเชื่อมใต้ฟลักซ์  (SAW)  เป็นต้น

 

     แบบที่ 1 การแบ่งเครื่องเชื่อมตามลักษณะต้นกำเนิดกำลังผลิตของเครื่องเชื่อม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

  1. เครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ หรือ Generators  Welding  Machines

 

      เครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ การจ่ายกระแสจะต้องอาศัยเจนเนอเรเตอร์ (เครื่องปั่นไฟ)  ซึ่งเครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไฟกระแสตรง  มีหลายแบบขึ้นอยู่กับต้นกำลังที่ใช้ในการขับเจนเนอเรเตอร์

 

  1. เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า หรือ Transformer  Welding Machine

 

                เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานช่าง มีหลากหลายขนาดและราคาให้เลือกใช้งานข้อดีของเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าคือมีน้ำหนักน้อยกว่าเครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ และเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจะผลิตเฉพาะกระแสไฟสลับเท่านั้น  เพราะมีการทำงานเหมือนกับหม้อแปลงฟ้าโดยการต่อกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงอย่างน้อย220  โวลต์เข้าทางขดลวดปฐมภูมิและจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิ จะได้เป็นกระแสไฟที่มีแรงดันต่ำแต่มีกระแสสูง ที่สามารถนำไปเชื่อมโลหะได้นั่นเอง

 

                หากคุณคิดจะซื้อลวดเชื่อมแนะนำให้ซื้อกับ บริษัท มหาทรัพย์ไพบูลย์ จำกัด นะคะ เพราะสินค้าที่นี่มีคุณภาพดีและส่งตรงถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ

 

Visitors: 451,130