วิธีใช้ เวอร์เนีย คาลิปเปอร์

วิธีใช้ เวอร์เนียคาลิปเปอร์

สามารถวัดได้ 3อย่าง

1.วัดรูใน เราจะใช้ด้านบน

2.วัดความกว้าง เราจะใช้ด้านล่าง

3.วัดความลึก เราจะใช้ก้านที่ยื่นออกมาจากปลายเวอเนีย

เราจะดูจากจาก เลข 0 ที่สเกลด้านล่าง ไปตรงกับ ช่องไหน เราก็จะได้ ค่าที่วัดได้

เช่นในตัวอย่าว  เลข 0 ไปอยุ่ช่องที่34จะอ่านค่าได้ 34มิล

ต่อมาเราจะอ่านค่าหน่วยย่อยลงมาอีก สเกล ไปตรงกับช่องที่1พอดี เราจะได้อ่านค่าได้0.02

สรุปค่าทีไ่ด้คือ 34.02mm 

Visitors: 384,892