กล้องวัดระดับมีกี่ประเภท

กล้องวัดระดับมีทั้งหมด4ประเภทดังนี้

กล้องวัดระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสำรวจเป็นหลัก โดยจุดประสงค์ของกล้องวัดระดับคือช่วยให้ผู้ใช้งานก่อสร้างวัดระดับ
ความสูง ต่ำ หรือหามุมของพื้นที่ โดยกล้องระดับจะมีประสิทธิภาพด้านการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นนี่คือประเภทของกล้องวัดระดับที่ควรรู้

1.กล้องวัดระดับมาตรฐาน (Standard Optical Level)
เป็นกล้องวัดระดับที่ใช้งานง่ายและประหยัดที่สุดของกล้องวัดระดับที่มีขายในร้านเครื่องมือช่างและออนไลน์ ทำหน้าที่ในการวัดรังวัดที่ดิน
แบบพื้นฐานมีระดับแสงแบบมาตรฐาน เหมาะสำหรับการวัดระดับความสูงของพื้นที่ต่างๆ

2.กล้องวัดระดับสำหรับมุม (Theodolite Level)
เป็นกล้องวัดระดับที่อุปกรณ์ทันสมัย ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ มีให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานได้2รูปแบบ ทั้งแบบดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัล
หน้าจอการอ่านข้อมูลแบบดิจิทัลได้เปรียบกว่ารุ่นที่ไม่ใช่ดิจิทัล เป็นเครื่องมือที่อ่านค่าแม่นยำและเชื่อถือได้มากกว่า ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน
ใช้เวลาน้อยลงในการสำรวจ

3.กล้องวัดระดับการขนส่ง (Transit Level)
เป็นกล้องวัดระดับที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีในกล้องวัดระดับมาตรฐาน โดยสามารถหมุนด้านข้างเพื่อทำการวัดมุมแนวตั้งและสามารถวัด
ระยะห่างระหว่างวัตถุคู่ขนานได้ ซึ่งกล้องวัดระดับมาตรฐานไม่ได้ให้คุณสมบัติด้านนี้มานั้นเอง เป็ยสาเหตุที่ทำให้กล้องวัดระดับการขนส่ง
เป็นเครื่องมือที่ต้องการของสถาปนิกนั้นเอง

4.กล้องวัดระดับเลเซอร์ (Laser Level)
เป็นประเภทของกล้องวัดระดับที่ทันสมัยที่สุด เป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับระดับอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในงานก่อสร้างกลางแจ้ง
และในที่ร่ม เลเซอร์วัดระดับสามารถใช้ได้กับงานประเภทต่างๆไม่ว่าจะมีความซับซ้อนเพียงใด

ดังนั้นประเภทของกล้องวัดระดับมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานจึงควรเรียนรู้แต่ละประเภทของกล้องวัดระดับเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน

Visitors: 451,130