เครื่องตัดหญ้ามีกี่ประเภท


 1. เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีสายสะพายบ่า ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ลดความเมื่อยล้า เพราะไม่ต้องยกเครื่องมือตัดหญ้าเป็นเวลานานๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  • เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า แบบก้านแข็ง มีทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ และเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ มีความแข็งแรง ทนทาน  
  • เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า แบบก้านอ่อน ตัวเครื่องสามารถโค้งงอได้ มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง

 2. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าชนิดเอ็น

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าชนิดเอ็น เป็นเครื่องมือตัดหญ้าที่ใช้สายเอ็นในการตัดหญ้าแทนการใช้ใบมีด สายเอ็นจะใช้เป็นสายไนลอน จึงเหมาะแก่การใช้งานเบาๆ เช่น ตัดหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นไม่รกหนา รวมถึงการเล็มเพื่อตกแต่งสนามหญ้าให้เรียบเสมอกันยิ่งขึ้น  

3. เครื่องตัดหญ้าแบบสี่ล้อเข็น 

เครื่องตัดหญ้าแบบสี่ล้อเข็น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รถตัดหญ้าแบบพ่นหญ้าออกด้านข้าง และรถตัดหญ้าแบบพ่นหญ้าออกด้านหลัง ซึ่งจะมาพร้อมกับกล่องเก็บหญ้าด้วย โดยเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นเหมาะสำหรับการใช้ตัดหญ้าในพื้นที่เรียบและกว้าง มีลักษณะคล้ายรถเข็นของเด็กเล็ก แต่ไม่มีที่สำหรับให้คนขึ้นไปนั่งขับ แต่มีก้านจับสำหรับใช้บังคับทิศทางแทน

 4. เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า รถตัดหญ้าขนาดใหญ่ สามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ได้เหมือนรถยนต์ ทั้งยังสามารถปรับระดับความลึกของใบมีดได้ ช่วยให้หญ้ามีความเรียบอย่างสม่ำเสมอกัน เหมาะกับสนามหญ้าที่มีพื้นที่กว้างมากๆ แต่ไม่เหมาะแก่การใช้งานในบ้านที่มีพื้นที่สนามหญ้าแคบๆ เพราะมีราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง 

 5. หุ่นยนต์ตัดหญ้า 

หุ่นยนต์ตัดหญ้า เป็นเครื่องมือตัดหญ้าแบบอัตโนมัติ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมการทำงานของเครื่องตัดหญ้า โดยสามารถสั่งงานหรือตั้งเวลาให้เครื่องตัดหญ้าทำงานอัตโนมัติ และมีระบบเซ็นเซอร์ทำให้ไม่ต้องคอยควบคุมทิศทาง เพราะเครื่องจะกำหนดทิศทางในการตัดหญ้าได้เอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วย ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานในครัวเรือนอย่างแพร่หลายมากนัก เนื่องด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง แต่นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสนามหญ้าได้เป็นอย่างดี


ณาใส่ข้อความ …

Visitors: 465,221